Gebyr og rykkerprodedure

For udsendelse af rykkergebyr nr. 1 og 2, som opkræves med 10 dages mellemrum. Pr. brev kr.   100,00

10 dage efter udsendelse af rykkerbrev nr. 2 lukkes for varmen. Restancen indgives til retslig inkasso og gebyr herfor opkræves efter gældende regler.

   
     

Rente Ved indbetaling efter forfaldsdag beregnes rente efter Nationalbankens til enhver tid gældende officielle udlånsrente, med et tillæg på 8 % p.a.

   
     

Lukke- og oplukningsgebyr Beregnes pr. besøg af driftsleder/driftsassistent. Betaling for lukning og genoplukning, skal være udført før genoplukning foretages.

   
     
Lukkegebyr kr.   375,00
     
Genoplukning kr.   375,00
     

Flyttegebyr 
For registrering og behandling heraf, beregnes et flyttegebyr på i alt


kr. 

 
125,00

     
Selvaflæsning Afleveres måleraflæsningen ikke rettidig - dvs. senere end den på selvaflæsningskortet anførte dato, opkræves gebyr herfor.    
Gebyr for manglende aflæsning kr.   100,00 
 
//