Miljø

Enhver form for fossil afbrænding medfører forurening.

Derfor giver afbrænding af naturgas også forurening, men i mindre målestok end ved afbrænding af olie og kul, som tidligere blev benyttet på varmeværket.Specielt når vi ser på den samlede forurening er der en forbedring. Det skyldes, at produktionen af el i Støvring fortrænger kulproduceret el.

Dette sparer miljøet for NOx, CO² og SO² samt partikler, når der sammenlignes med et kulfyret varmeværk.

I det nære miljø vil specielt fjernelsen af sodpartikler i røgen samt bortfald af slagger være en miljøgevinst.Desuden sikrer den tætte styring og overvågning af forbrændingsprocessen, at denne altid er optimal.

Endelig vil en mertilslutning af forbrugere med ældre og umoderne oliefyr betyde en samlet nedgang i forureningen.

Kraftvarmeanlægget i Støvring er desuden fremtidssikret på miljøområdet, da udskiftning til nye motorer betyder, at vi overholder de nye miljøkrav, som bliver indført i 2006. Bl.a. er der installeret katalysatorer.

//