05.07.2023

Der er "plads" til flere forbrugere i Buderupholm hos Støvring Kraftvarmeværk. Er du interesseret i et tilbud så kontakt os gerne. Prisen for tilslutning følger gældende takstblad.

21.03.2023

Støvring Kraftvarmeværk har fået aftale med leverandøren omkring materialer på plads og aftale med entreprenøren er ligeledes på plads.

Forbrugerne vil, i nærmeste fremtid blive kontaktet med henblik på indføring af rør på jeres ejendom.

Støvring Kraftvarmeværk er i dialog med Rebild Kommune omkring placering af rør på Buderupholmvej, hvilket formentligt bliver i forbindelse med en cykelsti.

Endelig tidsplan følger.

 

Kære alle

På opfordring af flere grundejere i Buderupholm, tillader vi os, at skrive til jer igen!
På energiområdet er der sket meget de sidste måneder / uger og vi har besluttet, at tilbyde jer en fjernvarmeløsning endnu engang. Dette også set i lyset af, at regeringen arbejder på nye regler for udfasning af naturgas. Sidste gang vi forsøgte, kunne vi ikke opnå de 30 tilslutninger som stadig er minimum for området. Vi håber, at I vil tage godt imod det.

Se nedenstående.//