Kære alle

 

Som vi skrev til jer i november, så vil Støvring Kraftvarmeværk rigtig gerne tilbyde beboerne i Buderupholm tilslutning til vores fjernvarme. Den formelle proces omkring dette er, at Støvring Kraftvarmeværk skal udarbejde et projektforslag. Et krav i projektbekendtgørelsen er, at projektet skal udvise en positiv samfundsøkonomi. Projektforslaget forventes behandlet og godkendt på et byrådsmøde i februar 2021.

Støvring Kraftvarmeværk kan tilbyde beboere i Buderupholm samme priser på tilslutning, faste afgifter samt forbrug som i den øvrige del af Støvring by. En udrulning af fjernvarmen i Buderupholm er dog stadig betinget af, at tilslutningsprocenten ligger på ca. 75%.

På side 2 er vedlagt en beregning over et hus på 140 m2, samt en stikledningslængde på 13 meter. Stikledningslængde måles fra skel til sokkel, hvor stikket skal indføres i huset.

Du kan lave din egen beregning ved at downloade arket fra værkets hjemmeside www.stoevring-varme.dk under fanen Buderupholm. Tast her dit opvarmede bruttoareal i m2 samt længden i meter på fjernvarmestikket. Dette målt fra skel til sokkel, hvor stikket skal indføres i huset.

I løbet af 1. kvartal 2021 afholdes der et informationsmøde om fjernvarmeløsningen. Tillader pandemien ikke det, vil der alternativt opsættes et midlertidigt kontor i nærheden af Buderupholm, hvor man kan få svar på sine spørgsmål omkring økonomi og alt det praktiske.

Værkets personale er gerne behjælpelig med beregningerne. Ønsker du hjælp, kan vi kontaktes på telefon 9837 2171, eller merete@stoevring-varme.dk – dog ikke dagene mellem jul og nytår.


Med venlig hilsen

Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a.
Claus Haparanda
Driftsleder

DOWNLOAD
2020.12.17 Til Grundejere Buderupholm PSE
DOWNLOAD
2021.05.06 Til Grundejere Buderupholm Status
DOWNLOAD
Annonce STØVRING