Kære alle

På opfordring af flere grundejere i Buderupholm, tillader vi os, at skrive til jer igen!
På energiområdet er der sket meget de sidste måneder / uger og vi har besluttet, at tilbyde jer en fjernvarmeløsning endnu engang. Dette også set i lyset af, at regeringen arbejder på nye regler for udfasning af naturgas. Sidste gang vi forsøgte, kunne vi ikke opnå de 30 tilslutninger som stadig er minimum for området. Vi håber, at I vil tage godt imod det.

Se nedenstående.DOWNLOAD
2022.05.18 Grundejere Buderupholm

Tidsplan

DOWNLOAD
Tidsplan