Støvring Kraftvarmeværk ønsker glædelig jul og godt nytår

23. december 2021

Støvring Kraftvarmeværk ønsker glædelig jul og godt nytår

Vi aflæser samtlige målere den 31.12.2021. Denne aflæsning danner grundlag for årsopgørelsen pr. 31.12.2021.
Se annonce fra Folkebladet 

DOWNLOAD
51 Støvring Kraftvarmeværk Måler 2021