Info for 2019

21. december 2018

Grundbeløbets ophør
Støvring Kraftvarmeværk orienterer om, hvilken indflydelse dette får på varmeprisen i 2019.

Om grundbeløbet

Grundbeløbet er en produktionsuafhængig støtteordning til decentrale kraftvarmeværker, som anvender naturgas, biogas eller begge dele som brændsel samt el-producerende anlæg med affald som brændsel og blev introduceret i 2005. Størrelsen på grundbeløbet afhænger af el-spotprisen, hvilket vil sige, at hvis el-spotprisen er lav, så vil der blive tildelt et højt tilskud og hvis el-spotprisen er høj, vil tilskuddet være tilsvarende lavere. Størrelsen på grundbeløbet varierer derfor over tid. Det er en forudsætning for at modtage tilskuddet, at det decentrale Kraftvarmeværk er til rådighed i størstedelen af årets timer.
Grundbeløbsudbetalingen – som er en del af PSO-midlerne - ophører pr. 31.12.2018. El-forbrugerne vil dermed spare en del af PSO-omkostningerne på elregningen. Kraftvarmeværkerne som mister kompensationen efter 2018, må sende regningen videre til deres fjernvarmekunder.

Varmeprisen i Støvring, 2019

Når man sammenligner fjernvarmepriser på landsplan, refereres der som oftest til ”standardhuset”, som er 130 m2 med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh.

For varmeforbrugere hos Støvring Kraftvarmeværk vil den årlige varmeregning i 2019 lyde på kr. 11.610 inkl. moms for et ”standardhus”. Sammenlignet med priserne fra 2. halvår 2018, er det en årlig prisstigning på i alt kr. 1.358, prisen er inkl. moms.

I et nybygget hus eller et godt isoleret hus, hvor forbruget er væsentligt lavere, vil den årlige prisstigning for et sådant parcelhus være betydeligt lavere. Bor man i et nybygget rækkehus vil samme forhold være gældende.

Støvring Kraftvarmeværk ændrer ikke på satser, der vedrører den faste afgift.

Omlægning af varmeproduktionen

Støvring Kraftvarmeværk er i fuld gang med et projekt, hvor størstedelen af varmeproduktionen produceres på en eldrevet varmepumpe baseret på udeluft. Varmepumpen forventes etableret og idriftsat i 4. kvartal af 2019.
Varmepumpen etableres for at imødekomme prisstigninger efter grundbeløbets ophør og for at give værket en større varmeeffekt, således byens udvikling kan følges. Sidst men ikke mindst, har omlægningen en stor miljømæssig gevinst med en stor besparelse på CO2.udledningen. Når arbejdet iværksættes, vil der løbende orienteres herom på værkets hjemmeside.

Støvring Kraftvarmeværk ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.